Upozornění k ochraně údajů

Odpovědnou osobou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) je:

Daimler Truck AG („my“)
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Německo
E-Mail: dialog.dt@daimler.com

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Daimler AG
Koncern pověřený zástupce pro ochranu údajů
HPC E600
70546 Stuttgart
Německo
E-Mail: data.protection@daimler.com

 

1. Ochrana osobních údajů

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky a máte zájem o naše nabídky. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto pokynech k ochraně osobních údajů vysvětlíme, jak získáváme Vaše osobní údaje, co s nimi děláme, za jakým účelem a na jakém právním podkladě se tak činí, a která práva a nároky jsou s tímto pro Vás spojeny. Dále odkazujeme na dokument

 

Směrnice společnosti Daimler o ochraně osobních údajů (PDF)
 

Naše informace o ochraně údajů pro používání našich webových stránek a směrnice společnosti Daimler AG o ochraně osobních údajů neplatí pro vaše aktivity na webových stránkách sociálních sítích nebo jiných poskytovatelů služeb, na které můžete vstupovat pomocí odkazů uvedených na našich webových stránkách. Informujte se prosím na webových stránkách těchto poskytovatelů o jejich ustanoveních k ochraně osobních údajů.

 

2. Získávání a zpracování vašich osobních údajů

a. Při vaší návštěvě našich webových stránek ukládáme určité informace o vámi používaném prohlížeči a operačním systému, datum a čas návštěvy, přístupový status (např. zda se vám podařilo vyvolat nějakou webovou stránku nebo jste obdrželi chybové hlášení), využívání funkcí webové stránky, vámi případně zadané pojmy vyhledávání, četnost vašeho vyvolávání jednotlivých webových stránek, název vyvolaných souborů, přenesený rozsah dat, webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli, a webová stránka, kterou z našich webových stránek dále navštívíte, ať už na našich stránkách kliknete na odkazy nebo zadáte doménu přímo do zadávacího pole stejné karty (popř. stejného postranního okna) vašeho prohlížeče, v němž jste si otevřeli naši webovou stránku. Z bezpečnostních důvodů – zejména z preventivních důvodů a také pro rozpoznání ataků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod – navíc po dobu sedmi dnů ukládáme Vaši IP adresu a jméno Vašeho poskytovatele internetových služeb.
 
b. Ostatní osobní údaje ukládáme pouze v případě, že nám tyto údaje sdělíte např.v rámci registrace, ankety, výběrového řízení, sepsání smlouvy nebo v kontaktním formuláři, a také v těchto případech pouze na základě Vámi uděleného souhlasu nebo v souladu s platnými právními předpisy (další informace k tomuto tématu naleznete v části – „Právní podklady pro zpracování“).
 
c. Nejste ani zákonem, ani smluvně, vázáni poskytovat své osobní údaje. Je ale možné, že určité funkce našich webových stránek závisí na poskytnutí osobních údajů. Jestliže v takovýchto případech osobní údaje neposkytnete, může to zapříčit to, že Vám tyto funkce nebudou k dispozici nebo budou k dispozici pouze částečně.

 

3. Účely použití

a. Při návštěvě našich webových stránek sbírané osobní údaje používáme k tomu, abychom tyto stránky provozovali způsobem pro vás co možná nejpohodlnějším a dále abychom bránili naše IT systémy před útoky a jinými protiprávními jednáními.

 

b. Pokud nám sdělíte další osobní údaje např. v rámci registrace, kontaktního formuláře, ankety, vypsání ocenění nebo pro realizaci smlouvy, využíváme tyto údaje k uvedeným účelům, k účelům správy zákazníků a – v případě nutnosti – k účelům realizace a vyúčtování případných obchodních procesů, a to vždy v příslušném potřebném rozsahu.

 

4. Předávání osobních údajů třetím stranám, pluginy pro sociální sítě

a. Naše webové stránky mohou také obsahovat nabídky třetích stran. Pokud na některou z takových nabídek kliknete, předáme v potřebném rozsahu údaje příslušnému poskytovateli služeb (např. informaci o tom, že jste tuto nabídku nalezli u nás, a případné další informace, které jste již za tímto účelem uvedli na našich webových stránkách).

 

b. Pokud na našich webových stránkách používáme takzvané „pluginy pro sociální sítě“ od sociálních sítí jako Facebook, Twitter a Google+, integrujeme je následujícím způsobem:

Navštívíte-li naše webové stránky, jsou pluginy pro sociální sítě deaktivovány, tzn. nedochází k přenosu žádných údajů k provozovatelům těchto sítí. Chcete-li využít některou z těchto sítí, klikněte na příslušný plugin pro sociální sítě pro navázání přímého spojení se serverem příslušné sítě.

Pokud u takové sítě máte uživatelský účet a v okamžiku aktivace pluginu pro sociální sítě jste k němu přihlášeni, může síť přiřadit vaši návštěvu na naší webové stránce k vašemu uživatelskému účtu. Pokud tomuto chcete zabránit, odhlaste se prosím před aktivací pluginu pro sociální sítě od příslušné sítě. Návštěvu jiných internetových stránek společnosti Daimler nemůže sociální síť přiřadit dříve, než aktivujete social plugin na těchto stránkách.

Pokud aktivujete plugin pro sociální sítě, přenáší pak příslušná síť v ní zpřístupněné obsahy přímo do vašeho prohlížeče, který je pak integruje do našich webových stránek. V takové situaci může také docházet k přenosům dat iniciovaným a řízeným příslušnými sociálními sítěmi. Pro vaše připojení k sociální síti, mezi touto sítí a vaším systémem uskutečňované datové přenosy a vaše interakce na této platformě platí výhradně ustanovení o ochraně osobních údajů příslušné sítě.

Plugin pro sociální sítě zůstává aktivní, dokud jej nedeaktivujete nebo nevymažete své cookies.

 

Informace o souborech cookies

 

c. Pokud kliknete na odkaz, na nabídku nebo aktivujte plugin pro sociální sítě, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům služeb v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie („EU“) nezajišťují „přiměřenou míru ochrany“ odpovídající standardům EU pro zpracování osobních údajů. Mějte prosím tuto skutečnost na paměti, než kliknete na nějaký odkaz nebo aktivujete nějaký plugin pro sociální sítě a tím vyvoláte přenos svých údajů. 

 

5. Vyhodnocení uživatelských dat; použití analytických nástrojů

a. Chtěli bychom obsah našich webových stránek co možná nejvíce přizpůsobit Vašim zájmům a tímto způsobem pro Vás zlepšovat nabídku. Pro identifikaci vašich uživatelských preferencí a obzvlášť oblíbených oblastí webových stránek používáme následující analytický/é nástroj/e: Google Analytics, Adobe Analytics.

 

b. Při používání těchto analytických nástrojů mohou být údaje přenášeny na servery umístění v USA a tam dále zpracovávány. V této souvislosti prosím mějte na paměti následující: V USA z pohledu Evropské unie neexistuje „přiměřená míra ochrany“ odpovídající standardům EU pro zpracování osobních údajů. Tato míra ochrany však u jednotlivých společností může být nahrazena certifikací dle tzv. „EU-U.S. Privacy Shield“.

 

c. Pokud si nepřejete, abychom za použití takzvaných analytických nástrojů shromažďovali a vyhodnocovali informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách, můžete tyto činnosti kdykoli do budoucna zamítnout („opt-out“).

Tento váš nesouhlas realizujeme uložením deaktivačního souboru opt-out cookie do vašeho prohlížeče. Tento soubor cookie slouží pouze pro přiřazení vašeho zamítnutí. Mějte prosím na paměti, že opt-out cookie z technických důvodů funguje pouze v prohlížeči, do kterého byl uložen. Pokud smažete soubory cookies nebo použijete jiný prohlížeč nebo jiné koncové zařízení, proveďte prosím opt-out znovu.

 

d. Níže naleznete informace o poskytovatelích námi využívaných analytických nástrojů a příslušných možností jejich zamítnutí:

 

 • Google Inc. („Google“)
  Společnost Google je certifikována podle EU-U.S. Privacy Shield.
  Přenosu svých údajů a jejich zaznamenávání a zpracování firmou Google můžete zabránit. Příslušné informace o tom sděluje Google v následujícím odkazu:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 
 • Adobe Systems Inc. (“Adobe“)
  Společnost Adobe je certifikována podle EU-U.S. Privacy Shield.
  Pro zabránění vyhodnocování produktem Adobe Analytics můžete použít následující odkaz:
  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

 

6. Informace založené na využívání služeb (targeting a retargeting)

Abychom mohli náš online marketing (např. bannerové reklamy) na webových stránkách našich retargetingových partnerů (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick a Vivaki) lépe přizpůsobit vašim potřebám a zájmům, používáme takzvané technologie retargetingu. Přitom se do souborů cookies zaznamenává váš zájem o naše produkty a služby. Tyto cookies se při návštěvě jiných webových stránek, které spolupracují s našimi retargetingovými partnery, načítají a využívají v zájmu vašeho informování co možná nejblíže vašim zájmům. Tento proces je anonymizovaný, tzn. skrz retargeting není možné vás identifikovat.

 

Pokud si nepřejete, aby společnost Daimler a její retargetingoví partneři shromažďovali, ukládali a analyzovali informace o vaší návštěvě a přizpůsobovali bannerové reklamy vašim zájmům, můžete kdykoli tyto činnosti do budoucna zamítnout (opt-out).

 

K technické realizaci této námitky bude ve Vašem prohlížeči uložen soubor cookie opt-out. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci Vaší námitky. Nezapomeňte prosím, že soubor cookie opt-out může být z technických důvodů použit pouze pro prohlížeč, z něhož byl spuštěn. Pokud smažete soubory cookies nebo použijete jiný prohlížeč nebo jiné koncové zařízení, proveďte prosím opt-out znovu.

 

Používání cookies třetími stranami můžete spravovat a deaktivovat na následující webové stránce:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

 

7. Bezpečnost

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše údaje, které spravujeme, před manipulací, ztrátou, zničením a před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření průběžně zdokonalujeme v souladu s technologickým vývojem.

 

8. Právní základ zpracování

a. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pak tento souhlas vytvořil právní základ pro toto zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

 

b. Pro zpracování osobních údajů k účelům iniciace nebo plnění smlouvy s vámi představuje čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR právní základ.

 

c. Pokud je zpracování vašich osobních údajů nutné pro splnění našich právních povinností (např. pro uchovávání dat), jsme k tomu dle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR zmocněni.

 

d. Kromě toho zpracováváme osobní údaje za účelem uplatnění našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zachování funkčnosti našich IT systémů, ale i prodej vlastních a cizích produktů a služeb a zákonem požadované dokumentace o obchodních kontaktech jsou takovýmito oprávněnými zájmy. a.   V rámci potřebného zvážení zájmů bereme zřetel zejména na druh osobních údajů, účel jejich zpracování, okolnosti zpracování a váš zájem na důvěrnosti vašich osobních údajů.

 

9. Vymazání vašich osobních údajů

Vaši IP adresu a název vašeho poskytovatele internetových služeb, které z bezpečnostních důvodů ukládáme, vymažeme po sedmi dnech. Dále vymažeme vaše osobní údaje, jakmile pomine účel, ke kterému jsme tyto údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie, které se na nás vztahují. Pokud vymazání v individuálním případě není možné, budou příslušné osobní údaje označeny s cílem omezení jejich budoucího zpracování.

 

10. Práva dotčených osob

a. Jako osoba dotčená zpracováním údajů máte právo na poskytnutí informací (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazání údajů (čl. 17 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

 

b. Pokud jste poskytli svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů z naší strany, máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování vašich osobních údajů až do odvolání souhlasu nebude tímto odvoláním dotčena. Nedotčeno taktéž zůstane případné další zpracování těchto údajů na jiném právním základě, např. pro splnění právních povinností (viz odd. „Právní základ zpracování“).

 

c. Právo na vznesení námitky
Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní situace kdykoli podat námitku proti zpracování svých osobních údajů, k němuž dochází na základě čl. 6 odst. 1 e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 f) GDPR (zpracování údajů na základě zvážení zájmů). Pokud vznesete námitku, nebudeme dále vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nemůžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro toto zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud takové zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků.

 

d. Své nároky nebo prohlášení pokud možno prosíme směřujte na následující kontaktní adresu: dialog@daimler.com

 

e.  Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu se zákonnými předpisy, pak máte právo podat stížnost k příslušnému dozorčímu orgánu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).

 

11. Newsletter

Jestliže se na naší stránce přihlásíte k odběru nabízeného newsletteru, budou údaje zadané pro přihlášení k odběru newsletteru použity výhradně pro zasílání newsletteru, pokud nevyjádříte souhlas s dalším používáním údajů. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v newsletteru.

 

12. Centrální přístupová služba společnosti Daimler AG

S centrální přístupovou službou společnosti Daimler AG se můžete přihlásit ke všem internetovým stránkám a aplikacím skupiny Daimler a jejích značek, které jsou k této službě připojeny. Podmínky používání platné pro tuto službu obsahují zvláštní předpisy o ochraně dat. Tyto podmínky používání můžete zobrazit na příslušných přihlašovacích stránkách připojených webových stránek nebo aplikací.

 

13. Cookies

Informace o souborech cookies, které používáme, a jejich funkcích naleznete v našich Informacích o souborech cookies

 

 

Stav: leden 2019