Economy Service

Zde najdete všechny informace o údržbě a likvidaci vašeho použitého vozidla Canter.


Blauer FUSO Canter

Uchovejte svůj FUSO Canter ve skvělé kondici. FUSO Economy Service byl vyvinut speciálně pro Vaše starší vozidla. Pomůže Vám vyhnout se neočekávaným nákladům: celkovou cenu za opravu znáte již předem. Autorizované servisy FUSO – nejlepší volba pro údržbu a opravy!

 

 • Předem stanovené servisní práce a služby včetně autorizovaných dílů FUSO za atraktivní pevné ceny.
 
 • Profesionální služby v našich servisech FUSO se správným nářadím a správnými technickými znalostmi.
 
 • Platí pro všechna vozidla Canter TD (EURO 3, 4,5) a TB (Euro 3).

 

Zpětný odběr vozidel s ukončenou životností

Zpětný odběr vozidel s ukončenou životností do přípustné celkové hmotnosti 3,5 t

Od té doby, co v účinnost vstoupil předpis ELV*, máte jako zákazník možnost své staré vozidlo za následujících okolností vrátit výrobci:

 

 • Jedná se o motorové vozidlo do 3,5 t.

   
 • Všechny podstatné součásti jako pohonné ústrojí (motor, převodovka apod.), podvozek, karoserie, katalyzátor nebo elektronické řídicí jednotky jsou ve vozidle.
 
 • Ve vozidle se nenachází žádný odpad.
 
 • Vozidlo je nebo bylo před vyřazením z provozu přihlášeno alespoň jeden měsíc v některé zemi Evropské unie.

   
 • Registrační dokumenty budou předány společně s vozidlem.

   

*Směrnice pro vozidla s ukončenou životností – Směrnice EU 2000/53/ES upravuje demontáž a recyklaci motorových vozidel v rámci Evropské unie. Cílem této Směrnice je omezení odpadů z vozidel. Tato směrnice stanoví povinnost členských států EU organizovat systémy zpětného odběru vozidel s ukončenou životností. Směrnice byla v Německu realizována 1. července 2002, když vstoupilo v účinnost nařízení o vozidlech s ukončenou životností.

 

Doklad o použití

Pro odhlášení vašeho vozidla s ukončenou životností potřebujete takzvaný doklad o likvidaci. Tento doklad o likvidaci potvrzuje, že vaše vozidlo bylo řádně zlikvidováno. Tento doklad o likvidaci smí vystavit jen certifikované demontážní firmy, certifikovaná a autorizovaná odběrná místa nebo výrobcem určená místa zpětného odběru.

 

Místa zpětného odběru

Abyste měli možnost jednoduché likvidace svého vozidla s ukončenou životností, provozuje společnost Daimler AG plošnou síť míst zpětného odběru, která zdarma přijmou vaše vozidlo s ukončenou životností. Naše smluvně vázané demontážní firmy jsou certifikovány nezávislými znalci dle nařízení o vozidlech s ukončenou životností a splňují všechny zákonné požadavky. Navíc jsou auditovány a sledovány podle našich kritérií kvality.

 

Chcete-li své vozidlo s ukončenou životností FUSO bezplatně odevzdat, kontaktujte prosím našeho provozovatele sítě míst zpětného odběru Callparts Recycling GmbH na čísle: 033233 70-911 (provozní doba: po-čt od 8:00 do 16:30 hodin a pátek od 8:00 do 15:00 hodin).

 

Likvidace

Vozidlo je nejprve povinně zbaveno veškerých provozních kapalin (např. oleje, brzdové kapaliny), které jsou z vozidla vypuštěny a recyklovány. Následuje demontáž všech znovu využitelných a recyklovatelných materiálů. Tyto materiály, např. sklo, pneumatiky a velké plastové díly, se dále upravují specializovanými recyklačními postupy. Zbytek karoserie se rozdrtí, rozdělí na různé části a tyto se pak do velké míry vrací zpět do materiálového oběhu.

 

Ochrana životního prostředí

Více opakovaného použití znamená méně odpadu. Ochrana životního prostředí patří k významným podnikatelským cílům společnosti Daimler AG. To znamená šetrné zacházení s přírodními zdroji. Proto je naším cílem: Více opakovaného použití a tím méně odpadu. Již při vývoji našich vozidel hrála ekologicky a recyklačně příznivá konstrukce významnou roli. Dobrým příkladem tohoto přístupu je použití druhově čistých materiálů na nárazníky a kryty podvozkových částí.

Díky nim je možná snadná demontáž a vysoce kvalitní materiálová recyklace. Kromě toho ve vozidlech využíváme obnovitelné suroviny, jako jsou kokosová vlákna nebo sisal. Výhody jsou očividné: šetrnost k životnímu prostředí a recyklovatelnost. Ve svých ekologických politikách se společnost Daimler AG zavazuje ke stálému zlepšování ekologické šetrnosti svých výrobků. Tato zásada je naším každodenním cílem pro další optimalizaci ekologické bilance našich vozidel.