Omlouváme se. Nic jsme nenašli.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SMYSLU OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) JE:

Daimler Truck AG („My“)
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Německo
E-mail: dialog.dt@daimler.com

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Daimler AG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny
HPC E600
70546 Stuttgart
Německo
E-mail: data.protection@daimler.com

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách i Vaším zájmem o naši nabídku. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, za jakým účelem a na jakém právním základě tak činíme a jaká práva a nároky se s tím vzhledem k Vám pojí. Kromě toho odkazujeme na

Směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Daimler (PDF)
Naše zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek a zásady ochrany osobních údajů společnosti Daimler AG se nevztahují na Vaše aktivity na webových stránkách sociálních sítí nebo jiných poskytovatelů, na které se můžete dostat prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Informujte se prosím na webových stránkách těchto poskytovatelů o jejich zásadách ochrany osobních údajů.

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a. Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, stav přístupu (např. zda se Vám podařil přístup na webové stránky nebo jste obdrželi chybovou zprávu), používání funkcí webové stránky, vyhledávací pojmy, které jste možná zadali, frekvenci, s jakou k jednotlivým webovým stránkám přistupujete, název načtených souborů, množství přenášených dat, webovou stránku, z níž jste na naše webové stránky přišli, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek, buď kliknutím na odkazy na našich webových stránkách nebo zadáním domény přímo do vstupního pole téže karty (nebo téhož okna) Vašeho prohlížeče, kde jste naše webové stránky otevřeli. Kromě toho z bezpečnostních důvodů, zejména s cílem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod, uchováváme Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb po dobu sedmi dnů.

b. Další osobní údaje ukládáme pouze v případě, že nám je poskytnete, např. v rámci registrace, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže nebo za účelem plnění smlouvy, a i v těchto případech pouze v rozsahu, v jakém jsme k tomu oprávněni na základě vámi uděleného souhlasu nebo v souladu s platnými právními předpisy (další informace naleznete níže v části „Právní základ pro zpracování“).

c. Nemáte zákonnou ani smluvní povinnost poskytovat nám své osobní údaje. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, budou Vám dostupné všechny základní funkce našich webových stránek. Je ovšem možné, že některé pokročilé funkce našich webových stránek závisí na poskytnutí osobních údajů. Pokud v těchto případech své osobní údaje nesdělíte, může to mít za následek, že tyto funkce budou zcela nedostupné nebo použitelné jen v omezené míře.

3. ÚČELY POUŽITÍ

a. Osobní údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek používáme, abychom Vám umožnili maximální komfort při jejich používání a rovněž chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání.

b. Pokud nám další osobní údaje sdělíte, např. v rámci registrace, chatu, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny nebo k realizaci smlouvy, využíváme tyto údaje pro výše uvedené účely, pro účely správy zákazníků a – v případě potřeby – pro účely realizace a vyúčtování případných obchodních transakcí, vždy pouze v rozsahu k tomu nezbytném.

c. Pro další účely (např. zobrazování personalizovaného obsahu nebo reklamy na základě uživatelského chování) používá naše společnost a příp. vybraná třetí strana Vaše údaje, pokud k tomu udělíte své svolení (= souhlas) v rámci našeho systému CMS (Consent Management System). Další informace a možnosti rozhodování získáte zde.

d. Kromě toho používáme osobní údaje, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (např. uložení ke splnění požadavků a povinností na uchovávání údajů podle obchodních nebo daňových zákonů, předání údajů na základě úředního nebo soudního nařízení, např. orgánu činnému v trestním řízení).

4. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM; SOCIÁLNÍ PLUGINY

a. Naše webové stránky mohou také obsahovat nabídky třetích stran. Pokud na některou takovou nabídku kliknete, předáme údaje příslušnému poskytovateli v potřebném rozsahu (např. údaj, že jste tuto nabídku našli u nás, a případně další informace, které jste přitom na našich webových stránkách již uvedli).

b. Používáme-li na našich webových stránkách tzv. „sociální pluginy“ sociálních sítí, jako např. Facebook, Twitter a Google+ implementujeme je takto:

Když navštívíte naše webové stránky, sociální pluginy jsou deaktivovány, tj. žádný přenos dat provozovatelům těchto sítí neprobíhá. Pokud byste chtěli některou z těchto sítí použít, klikněte na příslušný sociální plugin, čímž se naváže přímé připojení se serverem příslušné sítě.

Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociálního pluginu jste tam přihlášeni, může tato síť Vaši návštěvu našeho webu přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabránit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Daimler nemůže sociální síť přiřadit, pokud jste dosud neaktivovali sociální plugin umístěný na těchto stránkách.

Jakmile sociální plugin aktivujete, síť přenese obsah, který se tím zpřístupní, přímo do Vašeho prohlížeče, a ten ho integruje do našich webových stránek. V takovém případě může dojít i k přenosu dat, který iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro Vaše připojení k sociální síti, pro přenos dat mezi touto sítí a Vaším systémem a pro Vaše interakce na této platformě platí výhradně Zásady ochrany osobních údajů příslušné sítě.

Sociální plugin zůstane aktivní, dokud neprovedete jeho deaktivaci nebo nevymažete své cookies.

Upozornění na soubory cookie.
c. Pokud kliknete na odkaz na nabídku nebo aktivujete sociální plugin, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie („EU“) nezaručují „přiměřenou úroveň ochrany“ při zpracování osobních údajů vyhovující standardům EU. Zvažte prosím tuto skutečnost, než kliknete na příslušný odkaz nebo než aktivujete sociální plugin a spustíte tak přenos Vašich dat.

d. Správce značek Google:

Používáme službu Google Tag Manager od společnosti Google. „Google“ je skupina společností a skládá se ze společností Google Ireland Ltd (poskytovatel služby), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a dalších přidružených společností Google LLC.

Správce značek Google je pomocnou službou a sám zpracovává osobní údaje pouze pro technicky nezbytné účely. Správce značek Google se stará o načítání dalších komponent, které zase mohou shromažďovat údaje. Správce značek Google k těmto údajům nepřistupuje.

Další informace o Google Tag Manageru naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.
Upozorňujeme, že americké úřady, například zpravodajské služby, by mohly potenciálně získat přístup k osobním údajům, které jsou nevyhnutelně vyměňovány se společností Google díky internetovému protokolu (TCP) při integraci této služby, a to z důvodu amerických zákonů, jako je například Cloud Act.

5. VYHODNOCOVÁNÍ ÚDAJŮ O POUŽÍVÁNÍ; POUŽÍVÁNÍ ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ

a. Rádi bychom obsah našich webových stránek co nejpřesněji přizpůsobili vašim zájmům a tím pro vás vylepšili naši nabídku. Ke zjištění preferencí používání a obzvláště oblíbených oblastí webových stránek používáme následující analytické nástroje: Google Analytics, Adobe Analytics.

b. Při použití těchto analytických nástrojů mohou být data přenášena na servery umístěné v USA a tam zpracovávána. Vezměte prosím na vědomí následující: Z pohledu Evropské unie neexistuje pro zpracování osobních údajů v USA “odpovídající úroveň ochrany”, která by odpovídala standardům EU. Tuto úroveň ochrany však lze u jednotlivých společností nahradit certifikací v rámci takzvaného „štítu EU-USA na ochranu soukromí“. c. Pokud si nepřejete, abychom shromažďovali a vyhodnocovali informace o vaší návštěvě našich webových stránek pomocí výše uvedených analytických nástrojů, můžete kdykoli do budoucna vznést námitku („opt-out“). Vaši námitku realizujeme nastavením opt-out cookie ve vašem prohlížeči. Tento soubor cookie slouží pouze k přiřazení vaší námitky. Upozorňujeme, že z technických důvodů funguje opt-out cookie pouze v prohlížeči, ve kterém byl nastaven. Pokud soubory cookie vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, proveďte prosím opt-out znovu.

d. Níže najdete informace o poskytovatelích analytických nástrojů, které používáme, a příslušné možnosti odhlášení:

 • Google Inc. („Google“)
  Společnost Google je certifikována v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí.
  Můžete zabránit přenosu svých údajů a jejich shromažďování a zpracování společností Google. Společnost Google vás o tom informuje prostřednictvím následujícího odkazu:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 • Adobe Systems Inc. („Adobe“)
  Společnost Adobe je certifikována v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí.
  Chcete-li vznést námitku proti analýze pomocí produktu Adobe Analytics, můžete použít tento odkaz:
  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

 

6. INFORMACE O POUŽITÍ (CÍLENÍ A RETARGETING).

Abychom mohli náš online marketing (např. bannerovou reklamu) na webových stránkách našich partnerů pro retargeting (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick a Vivaki) lépe přizpůsobit vašim potřebám a zájmům, používáme tzv. technologie retargetingu. Při tomto procesu se váš zájem o naše produkty a služby ukládá do souborů cookie. Tyto soubory cookie se načítají, když navštívíte jiné webové stránky, které spolupracují s našimi partnery pro retargeting, a používají se k tomu, aby vám poskytovaly informace, které co nejvíce odpovídají vašim zájmům. To probíhá anonymně, tj. prostřednictvím retargetingu vás nelze identifikovat.

Pokud si nepřejete, aby společnost Daimler a její partneři pro retargeting shromažďovali, ukládali a analyzovali informace o vaší návštěvě a přizpůsobovali bannerovou reklamu vašim zájmům, můžete to kdykoli v budoucnu odmítnout (opt-out).

Pro technickou realizaci této námitky je ve vašem prohlížeči nastaven soubor cookie opt-out. Tento soubor cookie se používá výhradně k přiřazení vaší námitky. Vezměte prosím na vědomí, že z technických důvodů může být opt-out cookie použit pouze pro prohlížeč, ze kterého byl nastaven. Pokud soubory cookie vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, proveďte prosím opt-out znovu.

Používání souborů cookie třetími stranami můžete spravovat a zakázat na následujících webových stránkách:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

7. BEZPEČNOST

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně údajů, které máme pod kontrolou, před manipulací, ztrátou, zničením a před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zdokonalujeme v souladu s technologickým vývojem.

8. PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ

a. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, představuje to právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

b. Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem zahájení nebo plnění smlouvy s vámi je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

c. Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro plnění našich právních povinností (např. pro uchovávání údajů), jsme k tomu oprávněni podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

d. Osobní údaje zpracováváme také pro účely ochrany našich oprávněných zájmů, jakož i oprávněných zájmů třetích stran podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takovými oprávněnými zájmy jsou udržování funkčnosti našich IT systémů, ale také marketing našich vlastních produktů a služeb a produktů a služeb třetích stran a zákonem vyžadovaná dokumentace obchodních kontaktů. a. V rámci nezbytného vyvážení zájmů v každém jednotlivém případě zohledňujeme zejména typ osobních údajů, účel zpracování, okolnosti zpracování a váš zájem na důvěrnosti vašich osobních údajů.

9. VYMAZÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaši IP adresu a název poskytovatele internetových služeb, které ukládáme pouze z bezpečnostních důvodů, vymažeme po sedmi dnech. Jinak vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine účel, pro který jsme je shromažďovali a zpracovávali. Po uplynutí této doby budou údaje uchovávány pouze v případě, že to vyžadují zákony, nařízení nebo jiná právní ustanovení Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, kterým podléháme. V rozsahu, v jakém není v jednotlivém případě možné provést výmaz, budou příslušné osobní údaje označeny s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

10. PRÁVA DOTČENÝCH OSOB

a. Jako subjekt údajů máte právo na přístup (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), výmaz údajů (čl. 17 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

b. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů až do odvolání. Stejně tak zůstává nedotčeno další zpracování těchto údajů na základě jiného právního základu, např. pro plnění právních povinností (viz část „Právní základy zpracování“).

c. Právo na námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě rovnováhy zájmů). Pokud vznesete námitku, budeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

d. Žádáme vás, abyste své reklamace nebo prohlášení zasílali pokud možno na následující kontaktní adresu: dialog@daimler.com

e. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právní požadavky, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).

11. ZPRAVODAJ (NEWSLETTER)

Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje (newsletter) nabízeného na našich webových stránkách, budou údaje uvedené při přihlášení odběru použity pouze pro zasílání zpravodaje, pokud nedáte souhlas k širšímu použití. Odběr můžete kdykoliv ukončit zvolením možnosti odhlášení odběru, uvedené ve zpravodaji.

12. CENTRÁLNÍ PŘÍSTUPOVÁ SLUŽBA SPOLEČNOSTI DAIMLER AG

Pomocí centrální přístupové služby Daimler AG se můžete přihlásit ke všem webovým stránkám a aplikacím skupiny Daimler a jejích značek, které jsou k této službě připojeny. Příslušné podmínky používání obsahují zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů. Tyto podmínky používání jsou k dispozici na příslušných přihlašovacích stránkách připojených webových stránek a aplikací.

13. SOUBORY COOKIES

Informace o souborech cookie, které používáme, a jejich funkcích naleznete v našem oznámení o souborech cookie.

Stav: červen 2022