Omlouváme se. Nic jsme nenašli.

PRÁVNÍ POKYNY.

AUTORSKÉ PRÁVO

Copyright 2023 Daimler Truck AG. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafické, zvukové, video a animační soubory a jejich uspořádání podléhají autorským právům a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány pro komerční použití nebo distribuci, ani upravovány nebo používány na jiných webových stránkách. Některé internetové stránky společnosti Daimler Truck AG obsahují také materiály, které podléhají autorským právům jejich poskytovatelů.

PRODUKTY A CENY

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek mohlo dojít ke změnám produktů a služeb. Výrobce si vyhrazuje právo na změny designu nebo tvaru, barevné odchylky a změny rozsahu dodávky nebo plnění v průběhu dodací lhůty, pokud jsou tyto změny nebo odchylky pro zákazníka přiměřené s ohledem na zájmy společnosti Daimler Truck. Vyobrazení mohou rovněž obsahovat příslušenství, speciální vybavení nebo jiné položky, které nejsou součástí standardního rozsahu dodávky nebo služeb. Barevné odchylky jsou způsobeny technickými důvody. Jednotlivé stránky mohou rovněž obsahovat typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Prohlášení o zákonných, právních a daňových předpisech a účincích platí pouze pro Spolkovou republiku Německo. Není-li v obchodních nebo dodacích podmínkách stanoveno jinak, platí ceny platné v den dodání. Pro naše smluvní partnery jsou ceny nezávaznými doporučenými cenami. O aktuální stav se proto informujte na pobočce nebo u smluvního partnera.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Pokud není uvedeno jinak, podléhají všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti Daimler Truck právům na ochranné známky společnosti Daimler Truck, včetně názvů modelů a firemních log a emblémů.

LICENČNÍ PRÁVA

Společnost Daimler Truck by vám ráda nabídla inovativní a informativní internetový program. Doufáme proto, že se vám náš kreativní design bude líbit stejně jako nám. Žádáme vás však, abyste pochopili, že společnost Daimler Truck musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv, a že tyto internetové stránky nemohou poskytovat žádná licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti Daimler Truck.

UPOZORNĚNÍ K PROHLÁŠENÍM O VÝHLEDECH

Internetové stránky, zprávy pro investory, výroční a průběžné zprávy, výhledy, prezentace, audio a video přenosy událostí (živě nebo ze záznamu) a další dokumenty na těchto webových stránkách obsahují mimo jiné výhledová prohlášení o budoucím vývoji, která vycházejí z aktuálních odhadů vedení společnosti. Taková výhledová prohlášení označují slova jako „očekávat“, „předpokládat“, „věřit“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „může/mohlo by“, „plánovat“, „projektovat“, „mělo by“ a podobné výrazy. Taková prohlášení podléhají určitým rizikům a nejistotám. Mezi příklady patří hospodářský pokles v Evropě nebo Severní Americe, změny směnných kurzů, úrokových sazeb a cen komodit, uvedení produktů konkurence, zvýšení prodejních pobídek, úspěšná implementace nového obchodního modelu smart, přerušení dodávek výrobních materiálů z důvodu nedostatku materiálu, stávky zaměstnanců nebo platební neschopnosti dodavatelů a pokles cen při dalším prodeji ojetých vozidel. Pokud se některá z těchto nejistot nebo jiných nepředvídatelných okolností (z nichž některé jsou popsány v části “Zpráva o rizicích” v poslední výroční zprávě společnosti Daimler Truck a v části “Rizikové faktory” v poslední výroční zprávě společnosti Daimler Truck na formuláři 20-F předložené Komisi pro cenné papíry USA) naplní nebo pokud se předpoklady, z nichž některá z těchto prohlášení vycházejí, ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo naznačených v těchto prohlášeních. Nemáme v úmyslu ani nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, která hovoří pouze k datu, kdy byla učiněna.

ODPOVĚDNOST

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádnou záruku, ať už výslovnou nebo implicitní. Zejména nepředstavují implicitní příslib nebo záruku týkající se kvality, prodejnosti, vhodnosti pro určité účely nebo neporušování zákonů a patentů.

Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na další stránky na internetu. Rádi bychom upozornili, že na podobu a obsah odkazovaných stránek nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme nést žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu informací na nich uvedených. V této souvislosti se tímto distancujeme od veškerého obsahu těchto stránek. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy na externí stránky obsažené na našich internetových stránkách a jejich obsah.
Oznámení podle § 36 zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG)
Společnost Daimler Truck AG se nebude účastnit žádného řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí ve smyslu německého zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) a není k tomu ani povinna.

Informace o řešení sporů online
Komise EU vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. „platforma ODR“). Platforma ODR slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z kupních smluv uzavřených on-line. Přístup k platformě ODR je možný prostřednictvím následujícího odkazu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr